TFL - Bank Division - Nationwide - FREE Entry

Rank Angler Fish 1 Fish 2 Fish 3 Fish 4 Fish 5 Total
#1
Hunter Goat

19.75"

Show Catch

19.25"

Show Catch

19.00"

Show Catch

18.75"

Show Catch

18.00"

Show Catch
94.75"
#2
Bigfish_lilfish

18.50"

Show Catch

18.50"

Show Catch

18.50"

Show Catch

18.50"

Show Catch

18.50"

Show Catch
92.50"
#3
Joshua Sanchez

20.50"

Show Catch

19.00"

Show Catch

18.00"

Show Catch

17.00"

Show Catch

16.00"

Show Catch
90.50"
#4
Jason Warner

18.75"

Show Catch

18.25"

Show Catch

18.00"

Show Catch

18.00"

Show Catch

17.00"

Show Catch
90.00"
#5
Matthew Kline

17.00"

Show Catch

16.75"

Show Catch

16.50"

Show Catch

16.25"

Show Catch

15.50"

Show Catch
82.00"
#6
James Halliday

16.50"

Show Catch

16.25"

Show Catch

15.25"

Show Catch

15.00"

Show Catch

14.50"

Show Catch
77.50"
#7
Eric Dochterman

15.75"

Show Catch

14.75"

Show Catch

14.75"

Show Catch

14.25"

Show Catch

14.25"

Show Catch
73.75"
#8
Zac Jordan

14.50"

Show Catch

14.50"

Show Catch

14.25"

Show Catch

14.00"

Show Catch

13.25"

Show Catch
70.50"
#9
Jacob Houseknecht

13.50"

Show Catch

13.00"

Show Catch

13.00"

Show Catch

12.00"

Show Catch

12.00"

Show Catch
63.50"
#10
Tyler Halliday

15.25"

Show Catch

15.25"

Show Catch

15.00"

Show Catch

15.00"

Show Catch

No Catch

60.50"
#11
Nick Rogiers

12.00"

Show Catch

12.00"

Show Catch

9.25"

Show Catch

9.25"

Show Catch

8.75"

Show Catch
51.25"
#12
Suellen Byrd

15.00"

Show Catch

15.00"

Show Catch

12.75"

Show Catch

No Catch

No Catch

42.75"
#13
Kendrick Dew

15.50"

Show Catch

15.00"

Show Catch

11.25"

Show Catch

No Catch

No Catch

41.75"
#14
Bryce Bigelow

18.25"

Show Catch

15.00"

Show Catch

No Catch

No Catch

No Catch

33.25"
#15
brandon underwood

15.50"

Show Catch

13.75"

Show Catch

No Catch

No Catch

No Catch

29.25"
#16
James Hinds

14.75"

Show Catch

13.25"

Show Catch

No Catch

No Catch

No Catch

28.00"
#17
Jim Morgan

15.25"

Show Catch

12.75"

Show Catch

No Catch

No Catch

No Catch

28.00"
#18
Dustin Dunn

12.25"

Show Catch

12.00"

Show Catch

No Catch

No Catch

No Catch

24.25"
#19
andrew kohl

16.00"

Show Catch

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

16.00"
#20
Thomas Adams

15.00"

Show Catch

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

15.00"
#21
Gagan Singh

12.00"

Show Catch

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

12.00"
#22
joey gipson

12.00"

Show Catch

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

12.00"
#23
Samantha Harris

12.00"

Show Catch

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

12.00"
#24
Merlin Clinton

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

0.00"
#25
Mike Schweizer

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

0.00"
#26
Dakota Ison

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

0.00"
#27
sam williams

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

0.00"
#28
Ben Bryant

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

0.00"
#29
Sammy Soaper

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

0.00"
#30
nick bounds

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

0.00"
#31
Jordan Gleason

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

0.00"
#32
nicholas eisele

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

0.00"
#33
jacob milligan

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

0.00"
#34
Brandon Baligrosky

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

0.00"
#35
Charles Harlan

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

0.00"
#36
collin gleason

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

0.00"
#37
Chris Garcia

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

0.00"
#38
Michael (Moose) Herman

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

0.00"
#39
Alec Ezrre-Castrejon

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

0.00"
#40
christian tanner

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

0.00"
#41
Tyler Kazzee

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

0.00"
#42
Jason Shriver

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

0.00"
#43
Nick Doherty

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

0.00"
#44
Ethan Trammell

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

0.00"
#45
clint

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

0.00"
#46
austin pruitt

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

0.00"
#47
Jared Lowe

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

0.00"
#48
Bobby Dormab

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

0.00"
#49
Justin Loggins

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

0.00"
#50
Kyle Park

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

0.00"
#51
andrew terrel

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

0.00"
#52
Jamey Edwards

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

0.00"
#53
tyler

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

0.00"
#54
Brian Shaffer

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

0.00"
#55
Ben Buchanan

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

0.00"
#56
greg moore

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

0.00"
#57
jt holland

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

0.00"
#58
Trey Leach

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

0.00"
#59
Truce

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

0.00"
#60
Tyler Carroll

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

0.00"
#61
justin wood

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

0.00"
#62
owen collins

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

0.00"
#63
Glenn Elwood

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

0.00"
#64
spencer krawczyk

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

0.00"
#65
erick miller

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

0.00"
#66
Baer Orozco

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

0.00"
#67
Evan Zschering

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

0.00"
#68
Marshall A Baldwin

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

0.00"
#69
Ryan Utley

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

0.00"
#70
Rob Stewart

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

0.00"
#71
chris guffey

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

0.00"
#72
Brandy Greif

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

0.00"
#73
wade

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

0.00"
#74
Derek Vallery

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

0.00"
#75
Ben Newton

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

0.00"
#76
Hunter Burnette

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

0.00"
#77
Justin Bello

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

0.00"
#78
josh perrymon

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

0.00"
#79
Isaiah Boren

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

0.00"
#80
lane bynum

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

0.00"
#81
Mike Hillson

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

0.00"
#82
Joshua Allen

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

0.00"
#83
michael watsom

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

0.00"
#84
Clarence Bowers

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

0.00"
#85
Paul Z Olah

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

0.00"
#86
Jimmy Ramos

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

0.00"
#87
Michael Martinez

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

0.00"
#88
Eric Hamilton

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

0.00"
#89
Chris VanLandeghem

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

0.00"
#90
Emily Woodrum

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

0.00"
#91
jamie stovall

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

0.00"
#92
korbin craig

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

0.00"
#93
mike howe

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

0.00"
#94
Jacob Sullivan

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

0.00"
#95
Tyler Dotson

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

0.00"
#96
steven schuchardt

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

0.00"
#97
James Hine

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

0.00"
#98
cameron kelly

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

0.00"
#99
Cody Woods

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

0.00"
#100
nathan mercado

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

0.00"
#101
Nick Franzen

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

0.00"
#102
Jay Doxstader

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

0.00"
#103
Dylan Walls

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

0.00"
#104
Tony Dewey

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

0.00"
#105
Albert Mermea

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

0.00"
#106
John Barnes

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

0.00"
#107
Thomas Crawford

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

0.00"
#108
Jordan McBride

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

0.00"
#109
Eric Kemock

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

0.00"
#110
Ronald Faircloth

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

0.00"
#111
Jeff Burke

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

0.00"
#112
Brock Westefer

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

0.00"
#113
Hunter Bradley

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

0.00"
#114
Wyatt Baker

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

0.00"
#115
Brandon Cooley

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

0.00"
#116
Nathan Hance

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

0.00"
#117
Matthew Blankenship

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

0.00"
#118
Thad Pace

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

0.00"
#119
ryan baxter

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

0.00"
#120
James Taylor

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

0.00"
#121
Braeden Martin

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

0.00"
#122
Gannon Arnett

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

0.00"
#123
Thomas Starr

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

0.00"
#124
Dustin Shaffer

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

0.00"
#125
dustin worley

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

0.00"
#126
Andrew Smith

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

0.00"
#127
Ross Harkins

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

0.00"
#128
jason bolyard

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

0.00"
#129
thomas smith

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

0.00"
#130
santiago villafana

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

0.00"
#131
Gagan Test Account

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

0.00"
#132
Elijah Wooten

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

0.00"
#133
Mark Poole

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

0.00"
#134
justin ortega

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

0.00"
#135
Michael Rael

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

0.00"
#136
Albert Alvarado

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

0.00"
#137
Cody Ladd

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

0.00"
#138
nick wiezorek

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

0.00"
#139
nathan white

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

0.00"
#140
John Jordan

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

0.00"
#141
Anthony Nguyen

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

0.00"
#142
ethan bader

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

0.00"
#143
Eric Shaw

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

0.00"
#144
Jeremy Cionek

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

No Catch

0.00"

About

TFL - Titan Fishing League (APP BETA TESTING)

Division: Bank Division

Type: Solo Angler, Best 5 Bass (Auto-Cull) 

Start Time:  5/20/20 6:00AM Central

End Time: 5/20/20 6:00AM Central

FREE Season Opener Tournament

Desc: This is the first event of the 2020 season in the Bank Division. This is a solo event, and the anglers best 5 Bass will be scored. This is also a FREE tournament with no entry fee. Winner will receieve $150 Cash and $100 Gift Card from Titan Tungsten. (Gift card redeemable for merchandise on Titan-Tungsten.com)

General Rules

 

 1. Artificial Bait Only.
 2. Public Water Only.
 3. Best Five (5) Bass with Auto-Culling Enabled.
 4. Wading is allowed, PFD must be used, no flotation tubes.
 5. Fish must be instantly released (Catch, Picture, Release).
 6. No stringer, fish baskets, etc.
 7. Competitors may not be under the influence of Drugs or Alcohol while competing.  
 8. Competitors under 18 must be supervised by an adult.
 9. Use your own judgement and pay attention to weather conditions.
 10. All Competitors must have a valid fishing license and adhere to all local/state fishing regulations.

Allowed Measuring Devices: Hawg Trough, TFL Hawg Trough,  Ketch Boards

Payouts:

 1. FREE Tournament. Overall length winner will recieve $150 cash and $100 Titan Tungsten Gift Card.

Allowed Fishing Areas: 

 1. Fishing waters must be available and accessible to the public.
 2. Fishing area must not be posted "Keep Out", "No Trespassing", "No Fishing", "Restricted", or marked otherwise in a way to restrict public access.
 3. No private ponds

Min Fish Length: 12"

Allowed Species: Largemouth Bass, Spotted Bass, Smallmouth Bass. 

Submission Requirements: 

 1. Mouth Closed
 2. Fish Facing left, mouth always toward fence
 3. Dorsal Fin must be pointed up
 4. Eye MUST be visible
 5. All fish will be scored in .25" inch increments. All measurements will be rounded down to the nearest 1/4".
 6. Lines should be clearly visible on the measuring board (Hawg Trough or Ketch Boards)

 

Judging of Catch Photos/Submissions:

 1. The Tournament Director and staff has all rights to declare a catch ineligible or eligible.
 2. Photos that do not meet TFL requirements will be disqualified.

Protests:

Competitors will have 48-hours to protest after the completion of the event.

 

Captains Meeting: This meeting will be LIVE on FaceBook (TFL) page, and will be recorded to make sure all captains/anglers can attend or watch the video. This is a requirement of our series to ensure safety and understanding of rules.

 

Allowed Fishing Methods: 

 1. All Bass must be caught alive and in a sporting manner.
 2.  All lures must adhere to state regulations, and that is the responsibility of the angler.
 3.  Only Artificial lures may be used, with the exception of pork trailers.
 4. Only one(1) fishing rod may be used at a time.
 5. Trolling is NOT allowed at any time.
 6. Bass Caught sight fishing must be hooked inside the mouth.

Specific Bank Fishing Methods Allowed:

 1.  Wading is allowed
 2. If wading, angler must walk and may not be assisted with a tube or other apparatus that holds air and assist in flotation.
 3. If wading, the angler should have a PFD and use judgment and caution. Especially in cold weather.

Membership and Points:

No membership or Points tracking for this FREE Tournament. 

 

Truth Verification Test:

Each angler agrees to submit to a voice stress test or polygraph if deemed necessary by TFL Tournament Directors. Failure to pass either examination will result in disqualification from the tournament and ineligibility for AOY Bonus or Rewards. If anyone is caught cheating, it will result in an instant and lifetime ban from the TFL. Additionally, the TFL will pursue all legal options to prosecute tournament cheaters.

 

Photo Submissions:

 1. The TFL uses the (Catch, Photo, Release) method.
 2. Anglers are responsible for uploading their own photos to the tournament website (TFL Mobile App)
 3. We will not use identifiers. All photos MUST be captured inside the app.
 4. Photos Must Include the entire fish without obstructions.
 5. Photos must be clear and not blurry.
 6. Tail must be resting flat on the measuring board.
 7. Lines must be clearly visible on the measuring board. Its suggested to paint the lines black.

Tie-Breakers: In the event of an exact tie, the angler with the biggest bass will be declared the winner.